لطفا صبر کنید

در صورتیکه خرید به صورت کارت به کارت را انتخاب نموده باشید ، با توجه به اینکه دیگر امکان پرداخت آنلاین حذف می شود ولی به هر دلیلی دوباره تصمیم به پرداخت آنلاین می گیرید ، می توانید کل مبلغ را از این طریق به صورت آنلاین پرداخت نمایید .

Avatar Mobile
Main Menu x
X