شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان با تلاش موفقیت آمیز در عرصه صادرات غیرنفتی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به عنوان صادرکننده نمونه استانی در سال 1392 برگزیده شد.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در تاریخ 21 بهمن 1398 با گام برداشتن به سمت اقتصاد درون‌زا و برون گرا، در سالی که مزین به شعار رونق تولید بود، برای دومین بار به عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال 1398 برگزیده شد.

واحد نمونه صنعتی در سال 1392

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1392 از استاندار و ریاست خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گردید.

واحد نمونه صنعتی در سال 1396
شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1396 از استاندار و ریاست خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گردید.
واحد نمونه صنعتی در سال 1399
شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1399 از استاندار و ریاست خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1392 از دانشکده پزشکی (معاونت بهداشت) و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1393 از دانشکده پزشکی (معاونت بهداشت) و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گردید.
شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1394 از دانشکده پزشکی (معاونت بهداشت) و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1392 از دانشکده پزشکی (معاونت بهداشت) و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 1396 از دانشکده پزشکی (معاونت بهداشت) و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گردید.
در بیستم شهریورماه 1399 و در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن از تمبر اختصاصی چاپ شده‌ی مهندس علیرضا تیموری مدیریت محترم عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان رونمایی شد.

• جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تیر ماه 1396 به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی انتخاب گردیدند.

• جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامانپلاستیک خراسان) در تاریخ 1394/3/16 نیز مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.
• جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ 1391/9/28 به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.
• جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ ۹۱/۲/۲۴ به عنوان عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی انتخاب گردیدند.
آواتار موبایل
Main Menu x
X