محصولات جدید با نام تجاری کوشا:

سینی گرد 270 طرح قلب

سینی گرد 240 طرح قلب

سینی گرد متوسط طرح‌دار

سینی گرد کوچک طرح‌دار

بشقاب میوه خوری گرد تم تولد

بشقاب کیک خوری گرد تم تولد

بشقاب غذاخوری گرد تم تولد

سینی قلبی بزرگ

جام بهار 220 رنگی

جام بهار 320 رنگی

دیس چهارگوش لوکس بزرگ

بشقاب میوه خوری گرد تم تولد

بشقاب خورشت خوری چهارگوش لوکس

ظرف اسنک 5000 کارن

بشقاب کیک خوری چهارگوش لوکس

جام پارس 140 رنگی

لیوان 380 نایس شفاف

لیوان 150 نایس شفاف

درب پیاله چهارگوش لوکس

بشقاب میوه خوری سه گوش لونا

بشقاب کیک خوری رئال مادرید

بشقاب کیک خوری بارسلونا

بشقاب کیک خوری باب اسفنجی

مینی جام 60 بلک لایت

پیاله سه گوش 200 بلک لایت

بشقاب کیک خوری منچستر

بشقاب کیک خوری کیتی

بشقاب کیک خوری سیبیل