محصولات جدید با نام تجاری کوشا:

سینی مستطیل درنیکا کد1

سینی مشکی درنیکا شفاف کد3

سینی مستطیل درنیکا شفاف کد2

پیرکس الگانس 1500 مشکی

پیاله چهارگوش لوکس 350 سفید

پیاله چهارگوش لوکس 350 مشکی

پیاله چهارگوش لوکس 550 مشکی

پیاله چهارگوش لوکس 550 شفاف

کارد غذاخوری امپریال سفید

چنگال غذاخوری مشکی امپریال

قاشق غذاخوری مشکی امپریال

قاشق غذاخوری سفید امپریال

بشقاب غذاخوری برلیان شفاف

سینی مستطیل درنیکا شفاف کد1

ظرف دسری 300 آوش چهارگوش

چنگال غذاخوری مشکی امپریال

بشقاب میوه خوری برلیان سفید

بشقاب میوه خوری برلیان شفاف

بشقاب غذاخوری برلیان مشکی

بشقاب غذاخوری برلیان سفید

بشقاب کیک خوری برلیان مشکی

بشقاب کیک خوری برلیان سفید

بشقاب کیک خوری برلیان شفاف

بشقاب میوه خوری برلیان مشکی

سینی گرد درنیکا نسکافه‌ای کد C4

سینی گرد درنیکا مشکی کد c3

سینی گرد درنیکا شفاف کد c3

سینی گرد درنیکا سفید کد c2

سینی مربع درنیکا سفید کد S1

سینی مربع درنیکا شفاف کد S1

سینی گرد درنیکا قرمز کد C5

سینی گرد درنیکا شفاف کد C5

پیرکس 2500 الگانس مشکی

سینی مستطیل درنیکا شفاف

سینی مربع درنیکا مشکی کد S2

سینی مربع درنیکا شفاف کد S2

سینی گرد درنیکا مشکی کد C4

سینی گرد درنیکا قرمز کد C4