محصولات جدید با نام تجاری پلاستیک خوزستان:

ظرف سالاد سزار خورشیدی

ظرف کیک رویال متوسط

ظرف سالاد سزار 1200

شانه تخم مرغی 12 خانه