محصولات جدید با نام تجاری تاب فرم:

دو پرس 5 سانت شفاف

دیس گود شفاف

لانچ باکس بلند

فوکری بلند

درب پاکی شفاف

ظرف آلویی 5 گرم شفاف

لیوان pp

کاسه ژله‌ای 23 گرم

ظرف سسی لولایی 60

دلی دوخانه

درب ظرف سسی

ظرف سسی شفاف

صدفی

ظرف سسی لولایی 30