محصولات جدید با نام تجاری برنا:

دسری دایان 640

درب استارباکس مشکی

لیوان روشا 500 شفاف

لیوان روشا 400 شفاف

سینی رولتی سها 205

سینی رولتی سها 101

سینی رولتی سها 101

دسری دایان 240

دسری آرما 400

سینی سها 209

سینی سها 209

سینی مستطیل سها 205

پایه ماتیس

دسری ترنج

دسری ثمین

دسری آسنا 160

دسری آسنا رنگی