افتخارات

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در همایش ملی ، حماسه ملی ، حماسه سازان اقتصادی که در روز پنجشنبه 15 اسفند 92 در مشهد برگزار شد ، موفق به دریافت تندیس طلایی شد.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال 1393 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال 1394 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395گردید.

چهارمین دوره انتخابات خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی در ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۹۱/۲/۲۴ درمحل سالن کنفرانس سازمان صنعت ، معدن و تجارت و با حضور و مشارکت گسترده انجمنهای تحت پوشش خانه برگزار گردید و جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) به عنوان عضو هیئت رئیسه خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی انتخاب گردیدند.

جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ 1391/9/28 به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.

جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ 1394/3/16 نیز مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در تاریخ 5 اسفند 1393 موفق به دریافت پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات تولیدی خود از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1393 از استاندار و ریاست خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه 4 تیر 1393 گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال 1392 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1396 از استاندار و ریاست خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گردید.