افتخارات

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در همایش ملی ، حماسه ملی ، حماسه سازان اقتصادی که در روز پنجشنبه 15 اسفند 92 در مشهد برگزار شد ، موفق به دریافت تندیس طلایی شد.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال 1393 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال 1394 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395گردید.

چهارمین دوره انتخابات خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی در ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۹۱/۲/۲۴ درمحل سالن کنفرانس سازمان صنعت ، معدن و تجارت و با حضور و مشارکت گسترده انجمنهای تحت پوشش خانه برگزار گردید و جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) به عنوان عضو هیئت رئیسه خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی انتخاب گردیدند.

جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ 1391/9/28 به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.

جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ 1394/3/16 نیز مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در تاریخ 5 اسفند 1393 موفق به دریافت پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات تولیدی خود از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال 1393 از استاندار و ریاست خانه صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه 4 تیر 1393 گردید.

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار در سال 1392 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دانشکده پزشکی(مرکز بهداشت) استان خراسان رضوی در روز یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 گردید.