محصولات جدید با نام تجاری پایدار پلاستیک:

کیسه اسلایدر بزرگ

کیسه اسلایدر متوسط

کیسه اسلایدر کوچک