محصولات جدید با نام تجاری تاک‌واریان:

شانه تخم مرغی 20 خانه

لانچ پذیرایی بلند

قاشق گلد شفاف

شانه تخم بلدرچین 12 خانه

ظرف سسی مثلثی

ظرف گل صدفی

شانه تخم مرغی 6 خانه

شانه تخم مرغی 9 خانه