محصولات جدید با نام تجاری به‌ظرف:

لانچ باکس بزرگ

دلی 500 با درب

دلی 250 بادرب

فنجان کریستالی شفاف

ظرف کیک بزرگ

حجاج فنجانی

پیش‌دستی سفید

لانچ میوه آرمانی

لیوان فوم 500cc

لیوان فوم 350cc

لیوان فوم 175cc

فوم تک‌پرس

دیس بزرگ سفید

بشقاب بزرگ سفید

دیس بزرگ سفید

دلی 1000 شفاف