محصولات جدید با نام تجاری ام پی:

سسی کاپ 80 سفید

سسی کاپ 50 مشکی

سسی کاپ 50 شفاف

سسی کاپ 50 سفید

دیس بزرگ کد 101 مشکی

درب سسی کاپ شفاف

سسی کاپ 80 مشکی

سسی کاپ 80 شفاف

سسی کاپ مثلثی رنگی

دیس بزرگ کد 103 شفاف

دیس بزرگ کد 102 مشکی

درب دیس بزرگ کد 101

ظرف تک خانه کد 303 مشکی

درب ظرف تک خانه کد 301 

ظرف تک خانه کد 301 قرمز

ظرف تک خانه کد 301 مشکی

درب ظرف سه‌خانه کد 603

ظرف دوخانه کد 602 مشکی

ظرف دوخانه کد 602 قرمز

ظرف تک خانه کد 303 قرمز

زیره ظرف سالاد HD700 قرمز

زیره ظرف سالاد HD700 مشکی

زیره ظرف سالاد سزار HD500 مشکی

زیره ظرف سالاد سزار 1500

دیس سه‌خانه کد 703 مشکی

بشقاب خورشیدی 150 شفاف

ظرف آلمانی 700 شفاف

زیره ظرف سالاد سزار 1500

ظرف M 400

ظرف 12 خانه مشکی

درب ساده ظرف سالاد سزار شفاف

ظرف سالاد سزار چهارخانه 

ظرف آفتابگردان 150

ظرف قیفی 150

سسی کاپ 50cc شفاف با درب

درب ظرف M 400

زیره ظرف سالاد HD1000

ظرف دوخانه کد 3302 مشکی

دیوایدر M 400

ظرف M 800

ظرف تک خانه کد 601 مشکی

ظرف ساندویچ کلاب