برای استفاده از پنل بازاریاب اینترنتی ابتدا باید ثبت نام کنید. در قسمت همکاران فروش می‌توانید لینک‌های مخصوص خود را بسازید و برای انتشار و ارسال برای دیگران استفاده کنید

برای توضیحات بیشتر فیلم زیر را مشاهده کنید.