جهت ثبت‌نام پس از وارد شدن به وب‌سایت پیشگامان24 به بخش ثبت‌نام بروید پس از ورود به صفحه‌ی ثبت‌نام مشخصات خود را به دقت وارد کنید. سپس دکمه ثبت نام را بزنید تا ثبت نام شما کامل شود.